Skip to content

Long An giám sát hơn 270 lượt cửa hàng xăng dầu để đảm bảo nguồn cung dịp Tết – LONG AN TV

Long An giám sát hơn 270 lượt cửa hàng xăng dầu để đảm bảo nguồn cung dịp Tết – LONG AN TV

Trước Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh xin tạm dừng kinh doanh do gặp khó khăn khi triển khai hóa đơn tiện tử, Sở Công thương đã động viên doanh nghiệp duy trì bán hàng, không để thiếu nguồn trong dịp Tết, qua đó, tình hình xăng dầu cơ bản ổn định.Long An giám sát hơn 270 lượt cửa hàng xăng dầu để đảm bảo nguồn cung dịp TếtSở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường, UBND các địa phương giám sát hơn 270 lượt cửa hàng xăng dầu. Các đơn vị phối hợp… 

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *